รังสีและเครื่องมือแพทย์
หน้าแรก
รอบรู้เรื่องรังสีและเครื่องมือแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนจำหน่าย นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐาน มอก.2424-2565
Oct 03, 2023
สารหล่อลื่นชนิดใด ห้ามใช้กับถุงยางอนามัย
โดยปกติของถุงยางอนามัยจะมีการเติมสารหล่อลื่นอยู่แล้ว โดยสารหล่อลื่นที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตถุงยางอนามัย คือ ซิลิโคน ออยล์ (Silicone Oil) ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำลายคุณภาพของเนื้อยาง ซึ่งการเติมปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัยจะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเป็นผู้กำหนด ส่วนมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้มีปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัยอยู่ในช่วง 400 - 600 มิลลิกรัม
Sep 07, 2023
ค่าปริมาณรงัสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปาก
ค่าปริมาณรงัสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปาก (Diagnostic reference levels in intraoral dental radiography)
Feb 20, 2018
คุณทราบหรือไม่ ?! สารหล่อลื่นชนิดใดห้ามใช้กับ ถุงยางอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการทดสอบสารหล่อลื่นที่ใช้กับถุงยางอนามัย พบว่า เค-วาย เจล หล่อลื่น สูตรน้ำ ไม่มีผลทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัย เนื่องจากเป็นสารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ำ ไม่ทำลายยางธรรมชาติ สำหรับถุงยางอนามัยที่ทาเพิ่มด้วยสารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ำมัน พบว่า น้ำมันพืช ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัยสูงสุด รองลงมาได้แก่ เบบี้ออยล์, ปิโตรเลียม เจลลี่ และบอดี้ โลชั่น
Apr 21, 2017
เครื่องมือแพทย์น่ารู้
แนะตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำให้ประชาชนนำเครื่องวัดความดันโหลิตตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ค่าความดันที่วัดได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ที่ยอมรับ
June 02, 2020
ใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดให้เป็น
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองชนิดพกพากันมากขึ้น เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก และให้ผลรวดเร็ว ดังนั้นจดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับนี้จึงนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองชนิดพกพา ตลอดจนการเลือกซื้อมาฝากผู้อ่าน
Aut 04, 2017