วัคซีน
หน้าแรก
คุณภาพวัคซีน
วัคซีน (Vaccine) เป็นชีววัตถุหรือแอนติเจนที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตโดยกระบวนการเพาะเลี้ยง จุลินทรียหรือเซลล์ชั้นสูง (eukaryotic cells) หรือส่วนของเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกทำให้ไม่สามารถก่อโรคได้ เเต่ยังคงกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน คือแอนติบอดีได้ เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการฉีด รับประทาน หรือการฉีดพ่นเข้าทางจมูก
Sep 04, 2023
"คู่มือวัคซีนสู้โควิดฉบับประชาชน" อธิบายเนื้อหาอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19
May 06, 2021
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยมีความพร้อมในการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีการผลิตในทุกรูปแบบ ทั้งวัคซีนที่นำเข้าและวัคซีนที่ผลิตในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานโดยเร็ว
Feb 19, 2021
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยทุกรุ่นการผลิตของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ใส่ถุงยางอนามัยชายทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
Aut 21, 2017
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสายพันธุ์ที่มีการระบาดแต่จะป้องกันได้ในไวรัสสายพันธุ์
Aut 04, 2017