Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
หน้าแรก
บทความ (Plugin)
ย้อมสีผมบ่อยๆ ระวังสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ หากไม่ระวังให้ดี
ผลิตภัณฑ์ยาย้อมผม เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน มีจำหน่ายทั่วไป สำหรับบางคนที่ชื่นชอบการทำสีผมอย่างมาก ทำให้ต้องทำสีผมอยู่บ่อยครั้ง และมักใช้ผลิตภัณฑ์ยาย้อมสีผมติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งรู้หรือไม่ว่า สารเคมีที่อยู่ในยาย้อมผมนี่แหละ ที่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพของเราได้ หากขาดความระมัดระวังในการใช้
Sep 18, 2023
ใช้ดินสอพองอย่างไรให้ปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการผลิตดินสอพองตามแหล่งผลิต โดยมีการตรวจแนะนำ ณ สถานที่ผลิต ทั้งผู้ผลิตสำหรับขายเป็นปริมาณมากให้กับโรงงาน และผู้ผลิตซึ่งนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง โดยผู้ผลิตกลุ่มแรกยังคงผลิตตามกรรมวิธีเดิมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์จะผลิตดินสอพองกรวยเล็กตามความต้องการของลูกค้า จึงทำให้สินสอพองส่วนใหญ่ยังคงมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณสูง
Aut 14, 2015