รังสีและเครื่องมือแพทย์
หน้าแรก
รอบรู้เรื่องรังสีและเครื่องมือแพทย์
ค่าปริมาณรงัสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปาก
ค่าปริมาณรงัสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปาก (Diagnostic reference levels in intraoral dental radiography)
Feb 20, 2018
คุณทราบหรือไม่ ?! สารหล่อลื่นชนิดใดห้ามใช้กับ ถุงยางอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการทดสอบสารหล่อลื่นที่ใช้กับถุงยางอนามัย พบว่า เค-วาย เจล หล่อลื่น สูตรน้ำ ไม่มีผลทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัย เนื่องจากเป็นสารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ำ ไม่ทำลายยางธรรมชาติ สำหรับถุงยางอนามัยที่ทาเพิ่มด้วยสารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ำมัน พบว่า น้ำมันพืช ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัยสูงสุด รองลงมาได้แก่ เบบี้ออยล์, ปิโตรเลียม เจลลี่ และบอดี้ โลชั่น
Apr 21, 2017
เครื่องมือแพทย์น่ารู้
แนะตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำให้ประชาชนนำเครื่องวัดความดันโหลิตตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ค่าความดันที่วัดได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ที่ยอมรับ
June 02, 2020
ใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดให้เป็น
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองชนิดพกพากันมากขึ้น เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก และให้ผลรวดเร็ว ดังนั้นจดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับนี้จึงนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองชนิดพกพา ตลอดจนการเลือกซื้อมาฝากผู้อ่าน
Aut 04, 2017