ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมจัดงานแถลงข่าว "อิ่มบุญ อิ่มใจ กินเจปลอดภัย" วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 07.30-08.30 น. ณ ห้อง 106 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์วิจัยทางคลินิก ประสานงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีกำหนดแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง 106 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค