ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กำหนดบริการตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้วจะเข้ามาเจาะเลือดและวัดความดันโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 07.00-10.30 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับบริษัทด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด กำหนดลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 902 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมี นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค