Food safety
อาหารปลอดภัย
หน้าแรก
กินอยู่อย่างปลอดภัย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกหมึกสายวงน้ำเงินกัด
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องหาวิธีนำอากาศเข้าสู่ปอด เช่น เป่าปาก จากนั้นต้องรีบนำส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าช่วยชีวิตเป็นผล ผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่ว่าจะขาดอากาศนานเกินไปจนทำให้สมองตาย
Dec 07, 2020
เตือน! ห้ามรับประทาน-ห้ามจับ “หมึกสายวงน้ำเงิน” พิษร้ายอันตรายถึงตาย
เตือนระวังอันตรายจากหมึกสายวงน้ำเงินหรือหมึกบลูริง (Blue-ringed octopus) มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก มีสารพิษเรียกว่าเตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า รุนแรงกว่าไซยาไนด์ถึง 1,200 เท่า ทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส รับประทานเพียงแค่ 1 มิลลิกรัมก็ทำให้เสียชีวิตได้ เน้นย้ำห้ามนำมารับประทานเด็ดขาดถึงแม้จะนำไปทำให้สุกด้วยความร้อน ปิ้ง ย่าง ทอดหรือต้มก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ และห้ามจับหรือสัมผัสเพราะหากถูกกัดก็อาจได้รับพิษเช่นกัน
Dec 07, 2020
ทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใส มีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลีผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี
July 08, 2020
ใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้ปลอดภัย
Aut 30, 2018
ทั้งหมด >>