วัคซีน
หน้าแรก
คุณภาพวัคซีน
คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)
"คู่มือวัคซีนสู้โควิดฉบับประชาชน" อธิบายเนื้อหาอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19
May 06, 2021
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งที่นำเข้าและที่ผลิตในประเทศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยมีความพร้อมในการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีการผลิตในทุกรูปแบบ ทั้งวัคซีนที่นำเข้าและวัคซีนที่ผลิตในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานโดยเร็ว
Feb 19, 2021
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนในไทย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยทุกรุ่นการผลิตของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ใส่ถุงยางอนามัยชายทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
Aut 21, 2017
คุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสายพันธุ์ที่มีการระบาดแต่จะป้องกันได้ในไวรัสสายพันธุ์
Aut 04, 2017