Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
หน้าแรก
บทความ
สมุนไพรไทย 6 ชนิดสุดเจ๋งมีประสิทธิภาพไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลงานวิจัยพบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย 6 ชนิด มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ โหระพา ตะไคร้หอม กานพลู ยูคาลิปตัส ตะไคร้ต้นและมะกรูด เตรียมต่อยอดน้ำมันหอมระเหยโหระพาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมหรือสเปรย์ ช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการนำเข้าสารเคมี ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Mar 31, 2017
วิธีลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในกุ้งจ่อม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาวิจัยและหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการหมักกุ้งจ่อม เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ผลการศึกษา พบว่า การลวกกุ้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที สามารถลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษได้ดี ทำให้ได้กุ้งจ่อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
Feb 01, 2016