Food safety
อาหารปลอดภัย
หน้าแรก
กินอยู่อย่างปลอดภัย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องหาวิธีนำอากาศเข้าสู่ปอด เช่น เป่าปาก จากนั้นต้องรีบนำส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าช่วยชีวิตเป็นผล ผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่ว่าจะขาดอากาศนานเกินไปจนทำให้สมองตาย
Dec 07, 2020
เตือนระวังอันตรายจากหมึกสายวงน้ำเงินหรือหมึกบลูริง (Blue-ringed octopus) มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก มีสารพิษเรียกว่าเตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า รุนแรงกว่าไซยาไนด์ถึง 1,200 เท่า ทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส รับประทานเพียงแค่ 1 มิลลิกรัมก็ทำให้เสียชีวิตได้ เน้นย้ำห้ามนำมารับประทานเด็ดขาดถึงแม้จะนำไปทำให้สุกด้วยความร้อน ปิ้ง ย่าง ทอดหรือต้มก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ และห้ามจับหรือสัมผัสเพราะหากถูกกัดก็อาจได้รับพิษเช่นกัน
Dec 07, 2020
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลีผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี
July 08, 2020
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้ปลอดภัย
Aut 30, 2018
วิธีการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ หรือความเชื่อต่อไปนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเห็ดกินได้ หรือกินไม่ได้
Aut 21, 2017
ขั้นแรกสำคัญสุดคือ ให้อาเจียนเอาเศษอาหารออกมาให้มาก โดยใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่าน activated charcoal 2 แก้ว
Aut 21, 2017
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเลจากแหล่งจำหน่ายที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรี และระยอง เช่น ตลาดหนองมน สะพานปลาอ่างศิลา ตลาดประมงพื้นบ้านหาดสวนสน ตรวจวิเคราะห์หาสารปรอท พบปริมาณสารปรอทต่ำกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
Aut 21, 2017
น้ำผึ้ง (honey) หมายถึง ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากการดูดน้ำหวานที่มีอยู่ในเกสรดอกไม้หรือจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ในรวงผึ้ง
Aut 04, 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบแห้งที่วางขายในพื้นที่ด่านชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ ผลตรวจพบว่า
July 03, 2017
สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยว และแนวทางการบริโภค
Feb 27, 2017
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการเฝ้าระวังความคุณภาพและปลอดภัยอาหารช่วงเทศกาลกินเจเป็นประจำมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเจที่นิยมรับประทานอาหารประเภทผักดอง ผลการตรวจพบว่า
Oct 06, 2016
ก่อนซื้อน้ำส้มคั้นสดๆ ดื่ม ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน โดยปกติแล้วน้ำส้มคั้นสดๆ ถ้าตั้งทิ้งไว้จะมีตะกอนเนื้อส้มอยู่ด้านล่าง
June 06, 2016
ข้อแนะนำการบริโภคปลาดิบและการเลือกซื้อปลาทะเลที่แล่ขายนั้น ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานปลาทะเลดิบที่จำหน่ายในภัตตาคาร/ร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับหรือร้านที่มั่นใจว่าใช้ปลาดิบที่เป็น sashimi-grade หรือ sushi-grade fish ซึ่
May 27, 2016
ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคเนื้อปลาโดยเฉพาะเนื้อปลาแซลมอนทั้งในรูปนำมาปรุงให้สุกและในรูปของปลาดิบที่รู้จักกันดีในนามของซาซิมิ เมื่อมีการสื่อสารกันในสังคมการสื่อสารยุคใหม่เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อปลาแซลมอน จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล และไม่สบายใจ
May 27, 2016
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะผู้บริโภคไม่ควรบริโภคอาหารชนิดเดียวซ้ำๆ และบริโภคในปริมาณมากๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนี้ ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ควรซื้ออาหารมาค้างไว้นานๆ หากมีความจำเป็นต้องเก็บอาหารนั้น ควรเก็บไว้ในตู้เย็น และนำมาอุ่นก่อนรับประทาน
Mar 29, 2016
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผอ.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า อาหารที่มาจากทะเลมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อโล­หะหนักได้ แต่ 3-4 ปีที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้าเป็นไปตามมาตร­ฐาน ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ยังไม่พบพยาธิในอ­าหารทะเลนำเข้าประเทศไทย แต่ที่น่ากังวลคือกระบวนการเก็บอาหารและกา­รปรุงอาหาร ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค อีกอย่างที่น่ากังวลคือเชื้อโรคอาหารเป็นพ­ิษ เนื่องจากอาหารดิบจะนำมาซึ่งพยาธิ การตรวจสอบพบว่ากระบวนการผลิตในประเทศไทยย­ังมีสุขลักษณะไม่ดีเท่าที่ควร
Feb 02, 2016