Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
หน้าแรก
โรคร้ายป้องกันได้

 

 

Page View : 0
“ตัวเรือด”หรือ “เบด บั๊ก” (bed bug) เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ตัวเรือดสามารถแพร่ขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วและมีนิสัยชอบซ่อนตัวอยู่ตามที่นอน ซอกเตียง เก้าอี้ พื้นกระดานและรอยแตกของอาคาร
Mar 16, 2020
ไรชิกเกอร์เป็นชื่อเรียกไรชนิดหนึ่งเฉพาะระยะที่เป็นตัวอ่อน เป็นไรที่มีขนาดเล็กจนมองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีสีเหลืองหรือสีส้ม ลำตัวอ่อนใสมีขนเล็กๆ ยาวๆ ปกคลุม เฉพาะระยะที่เป็นตัวอ่อนซึ่งมี 6 ขานี้ที่ทำอันตรายกับคน ส่วนตัวเต็มวัยซึ่งมี 8 ขาจะหากินอิสระ โดยไม่ดูดกินเลือดและจะวางไข่อยู่ตามพื้นดิน
Jan 31, 2020
แมลงวัน แมลงสาบ เป็นแมลงที่สร้างความรำคาญ สกปรก และยังเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค เนื่องจากแมลงเหล่านี้มักชอบหากินอาหารตามกองขยะและสิ่งปฏิกูล แมลงวันและแมลงสาบสามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกอาคารบ้านเรือน รวมถึงร้านอาหาร ห้องครัวในโรงพยาบาลและโรงแรม การควบคุมลำกำจัดโดยการใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์อาศัยและแหล่งหาอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น
Oct 30, 2019
แจ็ค กิลเบิร์ต นักจุลชีววิทยา จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติอิลลินอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในห้องน้ำสาธารณะยืนยันว่า ห้องน้ำที่สภาพแวดล้อมเย็น แห้งและสะอาดสะอ้าน ทำให้แบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นเวลานานๆ ผิดกับห้องน้ำที่มีอากาศชื้นและอุ่น รวมทั้งมีเศษอาหารสกปรกตกอยู่ตามพื้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีและมีชีวิตได้นานกว่า เมื่อเข้าห้องน้ำ หากมือไปสัมผัสถูกพื้นผิว หรือสุขภัณฑ์ที่มีเชื้อโรคแฝงอยู่แล้ว ไม่ได้ทำความสะอาดมือ หลังจากนั้นหยิบอาหารมารับประทาน จะทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้.....
Sep 16, 2019