Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
หน้าแรก
โรคร้ายป้องกันได้
กรมวิทย์ฯ เตือนภัย อันตรายจากแมลงมีพิษ

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนอันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษ จากกรณีที่มีประชาถูกแมลงกัดต่อยจนนิ้วบวมจนไม่สามารถถอดแหวนออกได้ และต้องทำการตัดแหวนออก ซึ่งอันตรายจากแมลงมีพิษนั้นเป็นภัยด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยแมลงที่มีพิษนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น มด ตัวต่อ และผึ้ง เป็นต้น แมลงเหล่านี้มักหาอาหาร หรือสร้างรังอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของคน โดยคนเราจะได้รับพิษจากการถูกกัดต่อย หรือจากการสัมผัสกับแมลงโดยตรง อาการหลังจากได้รับพิษ จะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นร้ายแรงคือเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทาน อาการแพ้ของแต่ละคน ชนิดของแมลง สภาพร่างกาย อายุ บริเวณที่ได้รับพิษ รวมทั้งปริมาณพิษที่ได้รับ

          อาการเบื้องต้นของผู้ถูกแมลงพิษเหล่านี้กัดต่อยคือจะรู้สึกเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแมลงที่มีเหล็กใน เช่น ผึ้ง ต่อ แตน เป็นต้น ต้องรีบสำรวจบาดแผล หากพบเหล็กในให้รีบเอาออกโดยใช้ลูกกุญแจที่มีรูกดที่แผลแล้วจะเห็นเหล็กในยื่นออกมา ห้ามคลึงที่แผลเพราะจะทำให้พิษกระจายเป็นวงกว้าง จากนั้นให้ประคบเย็นด้วยน้ำแข็ง บริเวณที่ถูกต่อยจะมีอาการบวมแดงและต่อมาจะรู้สึกคัน ซึ่งต้องรักษาความสะอาดบริเวณบาดแผล ไม่ควรแกะเกาเพราะจะทำให้เกิดเป็นตุ่มหนองจากการติดเชื้อได้ ส่วนในรายที่มีอาการแพ้พิษ อาจมีผื่นขึ้นตามลำตัวอย่างผิดปกติ ตามมาด้วยอาการหายใจลำบาก อึดอัด แน่นหน้าอก รู้สึกเหมือนจะเป็นลม เนื่องจากหลอดลมตีบ รวมทั้งความดันจะลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามีอาการดังนี้ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน มิฉะนั้นอาจมีอันตรายถึงชีวิต

          ซึ่งนอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพประชาชนจากการได้รับพิษจากแมลงกัดต่อย จึงได้จัดทำหนังสือแมลง สัตว์ และพืชมีพิษและเป็นอันตรายที่เข้าใจง่าย สำหรับหน่วยงาน และประชาชนที่สนใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในช่องทางต่อไปนี้ https://www3.dmsc.moph.go.th/index.php/post-view/326?fbclid=IwAR2K5ElTCqNW8LveGC10vJJZaMidlucw1WUmk07gTotPqIDPwcV4nGAW1sY

Page View : 216
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
เมื่อเกิดน้ำท่วม ปัญหาหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้และมีผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชน คือปัญหาทางด้านแมลงและสัตว์พิษชนิดต่างๆ ที่มากับน้ำ
10, 2021 @ 13:41
โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า “ไวรัสเดงกี” (Dengue Virus) ซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน แต่ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5,585 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.41 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต 5ราย โดยโรคนี้มักระบาดในฤดูฝนเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ฝนตกทำให้มีจำนวนยุงพาหะเพิ่มขึ้นด้วย
09, 2021 @ 15:48
โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus (LSDV) หรือเชื้อไวรัสฝีดาษในตระกูล Capripoxvirus ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในโค กระบือ และไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยมีอาการที่สังเกตได้เด่นชัดคือ มีตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดประมาณ 2–5 ซม. ที่กระจายอยู่ทั่วตัว นอกจากนี้สัตว์ที่ป่วยจะมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร น้ำนมลดลง
06, 2021 @ 13:47
จากข่าวที่มีหนอนผีเสื้อจำนวนมากไปอาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ศาลากลาง นั้น พบว่าเป็นหนอนผีเสื้อและตัวผีเสื้อกลางวันซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปที่ไม่มีอาหารแพ้ อย่างไรก็ตาม มีหนอนผีเสื้อและผีเสื้ออีกหลายชนิดที่อาจทำอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งได้แก่ กลุ่มของผีเสื้อกลางคืน ซึ่งทั้งตัวอ่อนที่เป็นตัวหนอนที่เรียกว่า หนอนบุ้งหรือหนอนร่าน รวมทั้งตัวผีเสื้อกลางคืนจะมีขนและเกล็ดปกคลุมอยู่ทั่วลำตัว
05, 2021 @ 15:23