ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 วันที่ 22-25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เวลา 07.00 น. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จัดประชุมโครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด จัดพิธีลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ Night Cream, Sunscreen และ Hair Tonic จากสารสกัดมะหาด วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดต่อเรา


 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8      
      โทรสาร.
0-2591-5974, 0-2591-5449
      E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

 
Page View : 0