ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนา “ฟื้นฟูผู้ตรวจประเมิน” ณ โรงแรม Le Bali Resort & Spa จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบ 81 ปี เวลา 07.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และผ่านระบบ ZOOM
ติดต่อเรา


 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8      
      โทรสาร.
0-2591-5974, 0-2591-5449
      E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

 
Page View : 0