Food safety
อาหารปลอดภัย
หน้าแรก
กินอยู่อย่างปลอดภัย
ใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้ปลอดภัย
Aut 30, 2018
การทดสอบเห็ดพิษ ต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง
วิธีการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ หรือความเชื่อต่อไปนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเห็ดกินได้ หรือกินไม่ได้
Aut 21, 2017
วิธีการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่รับประทานเห็ดพิษ
ขั้นแรกสำคัญสุดคือ ให้อาเจียนเอาเศษอาหารออกมาให้มาก โดยใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่าน activated charcoal 2 แก้ว
Aut 21, 2017
อาหารทะเลจังหวัดชลบุรี-ระยองปลอดภัยจากสารปรอท จริงหรือ?
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเลจากแหล่งจำหน่ายที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรี และระยอง เช่น ตลาดหนองมน สะพานปลาอ่างศิลา ตลาดประมงพื้นบ้านหาดสวนสน ตรวจวิเคราะห์หาสารปรอท พบปริมาณสารปรอทต่ำกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
Aut 21, 2017
ทั้งหมด >>