Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
หน้าแรก
ช่อง video

 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว
 
ประเทศไทยเป็นโรคที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ จํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ มีการระบาดในช่วงหน้าหนาว จากรายงานของสํานักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 6 พฤศจิกายน 2560 พบผู้ป่วยจํานวน 859,276 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,313.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนโดยกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งไวรัสที่ก่อโรคอุจจาระร่วงมีหลายชนิด  เช่น ไวรัสโนโร ไวรัสโรทา ไวรัสแอสโตร เป็นต้น อ่านรายละเอียด คลิก
โรคร้ายป้องกันได้

 

 

กรมวิทย์ฯ เตือนภัย อันตรายจากเหา
เหาเป็นแมลงขนาดเล็กที่ไม่มีปีก มีขนาด 1-2 มิลลิเมตรลำตัวแบน ปลายขามีลักษณะเป็นเล็บและมีหนามซึ่งช่วยในการยึดติดกับเส้นผมหรือเส้นขนของเหยื่อ โดยสามารถพบเหาได้ทั้งบนศีรษะ และตามขนบริเวณลำตัวและตะเข็บเสื้อผ้า
Apr 21, 2021
กรมวิทย์ฯ เตือนภัย อันตรายจากแมลงมีพิษ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนอันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษ จากกรณีที่มีประชาถูกแมลงกัดต่อยจนนิ้วบวมจนไม่สามารถถอดแหวนออกได้ และต้องทำการตัดแหวนออก ซึ่งอันตรายจากแมลงมีพิษนั้นเป็นภัยด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยแมลงที่มีพิษนั้นมีหลากหลายชนิด
Mar 19, 2021
เตือนภัย! นักเที่ยวป่าหาจุดกางเต็นท์
ในช่วงอากาศเย็นประชาชนมักนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าเขาเพื่อชมความงามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำหรับประชาชนที่ชื่นชอบการเที่ยวป่า นอนกางเต็นท์ โดยควรระมัดระวังแมลงและสัตว์ขาข้ออื่นๆ ที่อาจนำโรคมาสู่คน
Jan 21, 2021
ระวัง! แมลงกินกระดาษบุกบ้าน
หากพูดถึงแมลงที่กินกระดาษ และสร้างความเสียหายให้แก่เอกสารต่างๆ รวมไปถึงธนบัตรแล้ว ส่วนใหญ่ทุกคนจะนึกถึงปลวกเป็นอันดับแรกๆ แต่มีแมลงอีกชนิดหนึ่ง ที่ตัวเล็ก และสร้างความเสียหายได้ไม่แพ้กันนั่นคือ แมลงสามง่าม
Dec 22, 2020
ทั้งหมด >>